Quand Morinn croir Top Gear c 1 Fim-X, MoodyBelle p gete foto-X et Yashvin p decouvert ki niaz cav couvert montage…

novembre 17, 2009 à 8:41 | Publié dans Biltin info asoir | 2 commentaires

Nuvel Blog:
17 Nov: Yashvin ine ressi trouve niaze p couvert 1 boute montagne dans portlouis…li dir bien rare sa. Mais bon, ki ena xtra ladans?

Jon Erickson ti al dans danbois pou enrezistrer bane zoizo kestrel zot crier. Line raconter couma line aller ek so 3 lit delo et so bane equipements. Quand line arrive cot nik zoizo la, line al checker si zoizo la la em oubien si ena dizef dans nik. Pas ti ena nanrien, mais lerla li senti wadir 1 zafaire p gete li…li virer, li trouve kestrel la deriere li. zoizo la franssi lor li pou rasse so lizier, mais maleheureusement, jon ine ressi saper. Line pass so letemps enrezistrer et li fine mem gagne locasion zouene zoizo la so copain. Line baptize zot Archie and Edith. Archie copain la, Edith c so copine. Ene zoli aventire en tou cas…

Oune deza manz ene salade Cornbeef melanzer ek poisson thon? Tapijo so boss so fam ti p raconte li couma line done instriktion so servante lakaz. Line dir servante la prepare salad cornbeef oubien thon. Quand boss p manzer, li demande fam la ki kaliter salad sa? fam la dir li beef. Boss dir p gagne gout thon. Fam la telephone servante enplas, li demande li ki line preparer. Servante dir li, line prepare 1 melanze de beef ek thon. Fam la demande li si line deza manz 1 melanz coumsa avant? Servante dir li non et ki li ti p trouve sa bizar quand fam la ti done instruction…

Sanjay p koz lor Air Mauritius ek so bane avions lor kozelidir. Li p dir ki mem si compagnie la so bane statistic p faire record (coter positif), sa pas v dir ki Air Mauritius p so management p ameliorer. Comme veritab raison, Sanjay dir ki Air Mauritius ine louer 1 so bane avion et p gagne cass lor la et pour consequence, sa p diminuer nombre place pou vine ou kit moris.

MoodyBelle souvent plaigner ek so mari, li dir li ki li senti li trop tousel mais li pas envi bane camarade. Nek 1 cou cumsa, li gagne envi coz ek 1 dimoune. Li dir laveil, li ti ena bane camarade ti vine cot li, zot ine blier amizer gramatin ziska tantot. Zot ine cuit , zouer et zot ine mem gete bane foto tifi touni et faire palab. So cousine ine telephone li, ine dir li ki line gagne 1 ti laguerre ek so mari. Cousine la fek gagne zenfant, donc so bane hormone pencore stabiliser…MoodyBelle in dir li vine pass 1 letemps cot li…mais aster line cumence regreter…li dir li bien egoiste, li envi passe bane bon letemps ek so mari tousel (li pas envi partaz so mari li…).

Nuvel Twitter:
carrot parete ena 1 ledent conte bane seki manze laviane . Mo pas comprend so rezonement ditou, li dir: tou bane carnivore lor twitter, zot pou content manz 1 dimoune? b kifer zot manz zanimo?
B president roushdat fine repone li, dans 1 msg addresser a bane vezetariens lor twitter : zot pou content manz bane kitsoz ki ena lavie? kifer so manz plante? kifer zot manz bane organisms ki tipti Cuma bane microbe tousa? P encore atane carrot so reaction lor la ziska lere…

Quand morinn ti fek cumence sortie ek Jevin, sak coup Jevin ti p dir li, li p guete Top Gear, morinn ti p penser fim pornografik sa. Quand fine demande li si c akoz sa mem ki line content Jevin plis, li dir non et dir ki li ti p nek evite poz question lor sa fim-x Top Gear la…

Tushal p moV moV plaigner…tellement li plaigner sa, lezot dimoune mem pou commence plaigner akoz li trop plaigner. Pas facil ditou, li reste dir oranz fail des milliers de fois. Franc tou, sa p vine xtra boring aster tushal. Dans place to plaigner lor twitter, al call hotline, ou plis bon to al faire 1 lagreve lafaim devant batiment telecom. Tushal-> #FAIL !

Publicités

ene vendredi 13 ki nepli ena sa lambiance longtemps la

novembre 13, 2009 à 11:33 | Publié dans Biltin info asoir | 13 commentaires

zordi vendredi 13…pres pou al fini mem la. Mo ti p atane pou gagne bane blog posts ki vraiment faire pere mais bon, moriciens parete nepli pere vendredi 13 aster. Et bane blogguere blogueuse, plis moins encore.  Sinon coter sa blog la mo p gagne bane bon encourazement mais malheureusement li p vine imper difficil pou poster news tous les zours, li prend a peu pres 2 heres temps minimum pou lire et ecrir…Donc capav mo pou bizin diminuer frequence et poster 2 fois oubien 1 fois par semaine.

Nuvel Blog:

Le 12 Novam 2006, Morinn ti poster so premier lentrer blog ki ti lor Cheerleading.  Zot coner kieter sa non? Sa em bane tifi ki crier pou encouraz bane garcon dans bane match.B morinn ek so group zot ti fabrik zot prop kitsoz ek lacord rafia, zot ti met bane stocking footballere. Bon mo souhaite Morinn so blog 1 bon naniversaire de la part mo mem et tou nou bane lecteres lectrices ici.

Aniisah ine plein ek so bane linz, so bane pantalon jeans, churidaar tousa. 1 bon parti line partazer, 2-3 seki li content line garder. Tifi la p envi met zip aster. Li dir zip pou faire li parete plis feminin ek long talon.Li dir li gagne 1 bon sensation pou sanz larmoir! 1 anze en beton! En fait avant li ti 1 tifi, quand line mort line vine anze, mais en beton et en form 1 stati. C 1 santer ou 1 poem par Martina McBride ki Aniisah ine meter lor so blog. Martina la mo croir pena ‘valere humain’ sa akoz li ecrir santer lor la mort dimoune :S hehe, seki comprend comprend, seki pas comprend, pas comprend ditou 😉 Aniisah ti p coz lor bane zenfant ki abizer…mem par zot parents ki bate zot, tortir zot et mem touye zot. Line prend 1 lexemp ki fine passer dans moris recemment acot 1 papa fine touye so tibaba akoz piti la ti p plorer bocou.

Domennie ki considere li mem cuma 1 devot de la mode p faire reclame bane nuvo model savat talon et linz ki pou gagne gagne bane magazin H & M (pas moris sa mo croir…). Dans 1 post avant, li ti p faire modelling, met zot zoli linz, mais seki ine attire mo lattention plis dans foto la, par derriere li parete ti fek met marb dans 1 lasam, bane marb la zot zoin pas ti encore netoyer, ti encore ena sa cima zoin la.

Kozelidir p koz lor savings rate dans moris. Li dir ki minis finance ti p plaigner ki rate la ti diminier depi 26% ine vine 24.6%. Sa cou la aster sa ine vine 12% et minis la pas p dir nanrien. Kozelidir p penser cumsa ine cav arriver et li p demander seki kikene coner, dir li.

Alo Hassen… Karishmaaaaaa! Biento pou tend sa nouvo zenerik la+ pou trouve zot tou lor lecran! MetroBoy p dir ki Hassen Rojoa ek Karishma Beeharee p travail ensam lor 1 nuvo prozet ki apel ‘La Chaine Mauricienne’…pas facil sa, si li ti vraiment pou moris, zot ti ava met li en creol mem: « Sene bane moriciens! » (mo bizin met 1 copyright lor sa nom la tention Hassen cokin la?). Enfait prozet la c 1 sene television ki pou lor Web. Ziska lere pane tend tapaz dans reclame tousa lor la. Parete ki Hassen so bane prozet avant pane trop gagne suxser. B aster line decipe pou evite vende lapo lours avant touye li… touzour line aprane kitsoz par lexperience…

Jeudi 12 Novam, Angele so mood pas ti trop bon…pas coner kifer (deviner?)…Et li dir akoz ti p faire chaud et himid, sa ine plis gate mood la encore. lor la aircon pas ti p travail…moV soye sa…Donc line passe laplipart so letemps lazourner faire palab avec so bane camarad travail, zouer ti sera pendi et aprane prononce bane mot difficil et zot signification…. Paye li pou faire tousala? :S Li bien content jeudi ine fini et weekend p coster.

Yashvin (BA: Blog Authority) dir nou ki li bien aprecier bane comediens francais. Li gete sa lor bane emission cuma pli grand cabaret dans le monde, bane zetoiles ki riyer lor mbc. Li dir li prefere bane francais akoz li pli comprend et pli facil pou li rente dans zot lapeau. 1 revelation ki line faire: li prefere bane fim et emission francais ki anglais. Li pas trop claire si li p rode dir fim par bane francais ou fim kine tradire en francais…bien different sa. Esperon li amene 1 ti eclairsissment lor la.

AzRa ena pou move out…li pas p dir ki coter selma. Li dir li pas envi aller, mais li bizin aller mais li pas envi aller…Fouf ki zess, al 1 fois si ou bizin aller :p Li pencore cumence faire so packing, si zot cav aide  li, aide li faire packing la 1 fois, li cav aller lerla.

Rabin p dir li bizin nou aide. Line al guete so camarade consiltante pou consilter so blog et faire 1 review. Aster li p  faire 1 survey ek imper question simple pou gagne feedback depi so bane lectere. Parete li p prend blogging la moV seryer hein…Cav dans le fitir, ena bloggere moricien pou cumence paye consiltant tou!

Sun ine modifier 1 vieux video clip lor hitler ek bane nazi, line azoute bane sou-tit ki ena lien avec so bane camarade ki dans class Computer Science and Engineering (CSE) 2eme lanner. Pas sa comik la selment…ena bocou version sa clip la lor youtube, zot cav rode roder. 1 sel personaz mone al reconete dans video la, ena 1 madame p plorer, 1 lot dir li pas plorer Tushal….

Ashesh p rode 1 acheter 1 Macbook Pro. Li p rode bane ti conseil cot li cav al acheter sa. B Mac la 1 pomme mem sa non? Dans bazar portlouis pas p gagne bon pommes la? Line met 1 video youtube ki dedicasser a windows 7 ek santer ‘it’s too late’….trop tard windows 😦

Soz (mo pane trouve page cot ena dimoune la so nom) so camarad ine done li 1 link pou 1 siteweb summitglobal.com . Seki interessant c ki logo sitweb la bien ressembler sa lettre M dans logo moris ene plaizir ki xavier fine paye 31 millions la…1 ti flip horizontal et 2-3 ti resize….

Nuvel Twitter:
Camion salter pas p ramass saltner cot morinn depi 3 semaines…(surement zot ine penser morinn pou rode 1 fasson pou recycler tou so salter)

Met yoplait lor gato dans place disik, 1 solution pou laguerre contre diabete ki morinn envi essayer.

1 zoli tifi ti p assiz lor mem sofa ki tushal zordi dans bis. Tifi la al uom mem mais tushal pane gagne couraz coz ek li…line prefere tweet lor li plito

Et lor la, line gagne aide de so camarade carrot ki fine challenge li pou pas coz ek tifi la , lerla li pou 1 vrai geek (surement carrot em ti p interesser sa, donc li empeche sanla bate lacol…) et tushal ine trempe dans lasauce  carrot…

De nouvo sa samdi la, Tushal ine al rode tifi la lor facebook line add li. Mais li p dementi ki li envi sorti ek li, li dir li nek envi faire camarade…1 sipere lenvi sa man!

Apres tempete ki fine passer hier lor blog, 1 zourner calm zordi

novembre 12, 2009 à 11:17 | Publié dans Biltin La zourner | Un commentaire

Nuvel Bogs:

Kado! Gratis! Free! sa zot content sa 😉  GARRETTCK p done 5 invitation google Wave (1 par zour) lor so blog quand dimoune comment lor sa post la. Zot bizin kit zot email address. Si zot envi plis linformassion lor sa bane vagues google la, zot cav check Ashesh so blog line explik imper kieter sa. En 1 fraz, sa bane vagues la zot permet bane dimoune ki servi web collaborer ensam lor bane different zafaire, par exemp zouer chess.

Eddy fine post 1 foto ki bien flu et li p compare sa avec so bane zours ki p passer. Li parete bien content ki mois Oktob ine fini passer. Sinon lor so blog ena  bane lezot foto seryer, mo favori: lor 1 batiment en tole in ecrir « no soular here sinon problem! »

Azra p gagne ene bane reve bizar sa bane zours la. Li fine rever li station kingkross et so camarade p faire li byebye et camarade la ine rente dans train. 2-3 zours de cela, li ti rever so cousine so mari ine gagne £3000 com refund depi incometax angleterre. B li telefone missier la lerla, et dir li check 1 cou si vraimem zot ena pou refund li, missier la dir li line gagne zis £1000 com refund! Aster bizin pense 1 coup lor signification premier reve la…hmm. La AzRa p get fim Singh is King. Li dir line fini geter mais so mari p re-envi geter, donc li p acompagner malgres ki li p gagne doulere ledos.

GAIA fine piblier 1 long post sa mo dir zot, line met dane ti foto et glitterz tousa (pas coner si copyrighted sa bane foto la ). li dir lindi ti 1 zour especial pou li akoz so copain ti p graduer. Line oussi gagne 1 sirprize quand line retourne lakaz, so camarad collez ine poster li 1 lettre. Li dir li bien content gagne bane lettre mem ki ena telephone portab email tousa. Parete li prefere quand dimoune servi papier mem (coupe pied, detrire la natire pou faire papier). Prend compte nou lenvironment 😦 li p fini! Apres GAIA raconter cuma sa derouler quand dimoune travail et aprane en mem temps. Bizin profite lere dezener pou diskit assignment. Li habitier al faire sa dans zardin lari St Georges et quand zot soV lecture, zot al KFC.

Selven ine xtra content ki Google ine lance so langaz programmation ki apel Go. Go li 1 melanz de c/c++, python et pascal. Li rapid et bon pou faire system programming. Et li mem ena pointere! Selven dir li p al essaye sa et li pou blog plis lor la apres.

Women Want More 1 post par Joseph lor 1 review 1 livre ki ena sa tit la. Livre la analyse rezilta 1 survey ki fine faire ek 12000 madams dans 22 pays. Ena bane zafaire bien interessant concernant zot la vie tous les zours et bane activiters ki zot content ou zot pratiker.

Massine Contre Dimoune, kisanla pli fort? yashvin fine met 2 foto lor so blog ki li dir fine tirer lor mem la plaz dans L’Est moris. Li pane dir ki laplaz sa selma. premier foto la ena 1 missier ki p balier gomon lor disab ek dezieme foto ena 1 massine crape ki p crape bane gomon la. Massine p faire sa xtra vit mais ek so tapaz tou. Sa fair bane ki pencore realizer ki massine p remplace nou partou, eski zot ena sentiment sa? zot ‘sensitive’? si zot pas ‘sensitive’ bel problem lor bane massine la hein, sa quantiter cozer zot pou bizin al tender la  (mo p faire alizion a mo post avant la cot ene ta dimoune p dir mo insensitive, b al dir sa bane massine la :p)

Zot cone tikulu? Kristin fine ecrir 1 zoli ti lartik lor sa ticomik ki fine creer moris la. Actere la c 1 ti garcon ki apel tikulu, li bien malin. Hmmm mais sa faire moi pense 1 zafaire, kisanla pli grand, kirikou ou tikulu? si kirikou plis grand v dir ki tikulu so concept pas orizinal, et vice versa.

Connie p dir ki laplipart dimoune pas content lindi et bien content vendredi…sa li 100% vrai :p Li dir 1 zourner dans travail nek li check so lere dans computer la. Li ti p check checker em, li trouve arrive 4:55pm, so travail fini 5pm. Li dir so camarad cummence save. Camarad la dire li encore 3:55 la. Letemps Connie check lor so portab, vraimem ti 3:55, li xtra deconcerter. So lere lor computer ti al avancer par 1 here temps. Connie ine bizin atane encore :p

Lor radio, racyn ti p coz ek KC LI. racyn ine faire nou coner cummencement em ki KC LI c pas 1 language grossier ki bocou parmi noune ine capav al croir. Kee Chong Li Kwong Wing (KC LI) li 1 economiss et li ti p conseil vishnu lutchmeenaraidoo dans bane laner 80. Ena bane link pou ecoute bane boute cot KC Li p cozer lor post la.

Nuvel Twitter:

Blebon fine kalifier moi de ‘trole’ lor twitter lindi akoz mo post ki mo fine faire dernier fois. Line mem anoncer ki li p delete webnewsmoris de so laliste blog moricien MBL et quand line fini delete si line faire coner line delete :p Sa montrer nou notorieter ki webnewsmoris fine gagner dans 2-3 zours so lexistance 😀 Mais kuma mone dir li lor twitter, mo pas cav faire tou dimoune content, mo ecrir zis seki zot envi. Si mo faire sa, b sa blog la pou vine moV boring et pou perdi so raison kifer li exister mem! Nou la pou met zepices dans info!

Carrot fine tend son avion airbis A380 la mais li pane trouve li akoz niaz.

Morinn dir li freeee mais pas pou longtemps, li met so emoticon triste.

Morisdotus parete p faire 1 grand recherche lor zot future president Roushdat,li fine gagne 1 screenshot ki montrer president p faire 1 call video lor msn ek 1 so camarade en servant sign-language. Mais Morisdotus interprete sa come preuve ki president gay. Si zot envi plis detail lor sa foto la, zot capav check 1 ti assignment ki ti faire

A tres biento pou 1 nuvo biltin info 😀

Yashvin ek morinn pas peigne CV !

novembre 10, 2009 à 11:15 | Publié dans Biltin info asoir | 63 commentaires

Nou commence sa post la avec bane nuvel sok zordi soir. Cuma zot fine lire dans gro tit, missier Yashvin (blog authority la, zot rapel) et Morinn peigne zot CV 1 fois par mois! Lor twitter Morinn ine confirmer zordi, li dir sa ti bien horrib quand line peigne sa zordi apres 1 mois. yashvin si ine azoute so boute, li dir zis coifere ki peigne so cv, 1 fois par mois. ena 2 zafaires ki nou bizin remarker ladans: dabord, morinn et yashvin, sa son ‘innnn’ la present dans tous les deux noms. Par sa mo dedire ki cav pravin si pas peigne cv. deuxieme zafaire…yashvin li imper chauve chauve mem li….li p reussi tini so cv et li p gagne al couper tou! surement pou cv la pas tomber em ki li pas peigner!

Nuvel Blogs:

Lot info lor yashvin so blog, li p montrer nou comier lessence ou gaz ou mazoute li briler par zour ziss pou li al aster so dipain. Pas facil mo dir ou…mo ti penser dans triolet (li reste triolet em non?) gagne bucou faciliter…mo pas ti a croir bizin voyaz autant loin zis pou gagne dipain. Faire sagrin sa mo dir ou…

Tushal p plaigner ki so voisin ine met camera et sa p affecter so privacy. Hahahaha, faire gagne riyer mem sa do…cumsa ou private la? Pas fini, li dir so papa pou al met complainte la polis akoz voizin la so camera…B voizin la pane install camera la dans ou lacour liiii! si ou pas envi li trouver, couvert partou cot ou. Sa cas la li imper cuma google so street view, ena dimoune dir p envahir zot privacy…Mais bon, mo pas croir ena kit la loi ki pou cav servi conte sa voizin la hein…ou bizin content p filmer ou tushal, ou p vine actere…tele realiter zot dir sa 😀

kissmywords/attitude ti p gagne plein zordi gramatin. Line lire lire imper blogs seki lor so la liss, et line faire 1 ti test online pou gete so personaliter bloguese.

UOM Comm-studies p anoncer ki p gagne travail cuma apprenti zournaliss cot zournal lematinal. Bane seki interesser, check li 1 cou. Pou prend zot cuma apprenti reportere

Racyn ki aparament travail radio one, li p dir ki so emission ine sanz lere. P pass sa dans lindi sizere a setere asoir et fine sanz so nom, ine met li  »face a face’. Li oussi faire 1 editorial ki passer dans mardi gramatin setere edmi.

1 ti nuvel triste, Angele ine al trouve foto so papa kine fini mort zordi dans so mama so tiroir…(kisanla ine dir ou al fouille dans ou mama so tiroir, malelV !) Bon couraz angele, nou tou ena pou mort mem, zordi dimin, nou tou pou pass dans mem simin. (eh cav ecrir 1 poem ou mem 1 sega pareil cuma simin la limir: zordi dimin, nou tou pou pass dans mem simin!)

Nuvel Twitter:

Blebon p gete 1 zoueuse football et li dir li folle. Li oussi dir ki valayden fine dir pmsd cominal.

Carrot p dir dans bis bane dimoune p raconter cuma lapolis ine maye volere…tellement lapolice rare maye volere sa… (et pas dir ki pena volere! ena! pas dir pena la polis, ena!)

Tushal p annonce fitire mariaz de rikesh ek chaya et li p rode so 7 cari.

Et touzour, carrot ek tushal p touzour plaigne zot connection zoranz…mo dimane moi dans ki trou zot rester sa 2 la :S

 

Aktialiter bane zafaires kine passer lindi ek dans weekend

novembre 10, 2009 à 12:05 | Publié dans Biltin info asoir | 5 commentaires

webnewsmoris fine gagne  bane commentaires bien encourageant de la part bane lecteres et lectrices. Ena p dir c 1 lider faire palab, ena dir c 1 bon lider et mo trouve 1 ki bizin cite li, morisdotus repone moi lor twitter, li dir ‘@roushdat to blog la mari pas ti ena role tone fer sa.. film ene tabac.. download ene film to getter plito’. Bon mo comprend ki langaz creole la pencore standardiz officiellement, mais ena bane zafaire nou cav prend compte com par exemple ‘film’ nou cav dir fim 1 tabac dans place film non? li imper plus claire. Sinon mo tenir a remercier zot pou zot bane commententaire.

Nuvel blog:

Dabord, 1 grand remerciement a nou camrade Fadil ki fine faire reklam pou sa blog webnewsmoris la, line met 1 ti dessin tou. Apres dans so dernier post, Fadil pas coner ki clip 1 missier apel phil line meter…line faire 2-3 screenshots tou. Parete li bien apprecier sa missier phil la!

Ency so blog ki mo fine lire pou premier fois zordi, (enfin mone lire zis dernier post la) ine raconte 1 zoli reve. Line rever ki line reve 1 tifi ki fine fini mort. Parete ki li ti lire cuma tifi la p mort lor facebook. B lerla line rente en communication ek tifi la asoir. Li pane ki vitess connection ti ena, mais aparament zimaz ek son ti p passer bien, li pane bizin buffer nanrien. Tifi la ine dir li ki c tifi la mem so fote ki line mort. Sanla ine essaye embete li, pas coner si tifi mort la ine manz boule la selma. Apres nou aprane ki Ency pas croir dans bondie, li pas pou priyer pou tifi kine mort la.Esperon tifi la pas encolere…

Lor Pocket PC Mauritius p tend dir ki iphone ek android partou et ki mikrosof p reste par derriere dans sa lecourse la. Donc gete bien avant zot acheter telephone, ki OS ena lor la!

Joseph p celebrer laniversaire mirail berlin ti tomber. mo pas coner cumsa sa ena 1 lien avec 2 mots « Glasnost & Perestroïka » ki Joseph p dir laniversaire la p faire li penser. Et oussi li ena bucu admiration pou Mikhail Gorbachev, li tire sapo ek li tou!

Eski langaz creol c 1 langaz sovaz sa? dir moi zot mem 1 cou? et dir caroline. Pas al encolere ek li aster, pas li kine dir creole langaz sovaz, mais so prof chimi. Caroline ti p gagne problem dans so travail akoz li coz francais et so bane collegues coz creol. Nou cav imazine nou, sirement banla ti p dir ‘ala li declarer sa fam la, trop francoise li!’ En fait so mama kine montrer li francais, so papa coz creol mem. B finalement caroline li p ressi selecter dimoune avec ki li cav coz creol et ek ki li coz francais. Moi mo conseil li al aprane sinois plito…
Touzour coter langaz creol, Joe Wilkinson p faire so bess  pou aprane coz creol. Pou le moment li fine ressi aprane 2-3 fraz, parmi pli import: ‘Ou gagne soh?’. Li p oussi aprane coz francais. Joe parete 1 prof anglais et li dir akoz sa em so francais p vine pire. Li p aprane francais quand li gete match football ek commentatere ki coz francais.Bon apres line faire 1 longue analyse langaz creol, kifer li 1 bon langaz etc… (trop longue sa… fouf, mo pane lire moi, al lire si zot envi)

Nuvel twitter:

1 moV soye p bate lor carrot ek tushal sa bane derniers zours la…so bane tweets nek p ena #Fail mem. Ti moment, pena courant, internet, mbc tou kaliter fail! Btw, tushal fine dir ki li p al uni zordi,li ena 1 class programming 3 to 5pm. Latest news, Tushal malade. pas coner ki line gagner selma :S sirement akoz so connection internet pas trop bon sa…

Mo ti koner sa…blebon pas dimoune! sa em li reste tweet cumsa, cav li 1 zoizo twitter! zordi li dir ‘i hate humans’. prend compte, si zot trouve li par la, coner ki li pas content zot ditou!

bane p-simiss mem lor sa web moris la!

novembre 8, 2009 à 9:11 | Publié dans Biltin info asoir | 6 commentaires

Mo pas comprend kifer dimoune reste plaigner mem lor sa Web la….Si zot pas plaigner, zot tire defaut ou coz negatif. Frachment, bizin azoute 1 prefix avec web: negatif-web.

Nuvel lor bane blogs

Lor Kozelidir p dir nou kozer ki navin ramgoolam fine gagne so blog mais pas sipozer 1 blog sa. officielment c parti travaillist so site web. mais site la rempli ek papa piti zot bane zistoire. Enfin…papa de la nation, fiss de la nation…ti zenfant de la nation la pas coner coter selma…

Touzour, yashvin, aussi connue par certain com ‘blog-authority’ oubien ‘1 grand blogere moricien’ li p dir li confuse lor nombre avocats ki missier valayden ti amener dans caserne avec li. Screenshots a lapui, li fine monter cuma bane zournalist p faire yoyo ek nombre la. Pas bizin blier, yashvin li pessimist mem li, parete li p anonce la fin reigne de valayden avec so post title ‘The last supper of Rama V’.

‘furious is back’ + 1 foto 1 missier parete encolere. Mo pas cone li, donc pas p trop comprend. mone trouve sa lor fadil so blog.

1 ti nouvel imper rassi: Morinn fine decouvert le 5 novam 2009 ki lili 1 zafaire ki bon. Li dir ‘bed ain’t bad’. Mais bon vo mieux tard ki zamais hein…Li ti oussi raconter ki li p participe dans organisation 1 evenement dans 1 club a liniversiter moris. C bien morinn, continuer cumsa em.

Zordi ti ena kermess fonction piblik dans moris mais mo pane gagne lire okene blog post lor la. Persone pane aller ki? Activiter ki mo preferer dans sa bane kermess la c zouer lapin…

Nuvel lor twitter:

Zot future president Roushdat, c a dir mo mem, ine partaz 1 ti santer youtube ki li bien aprecier et li penser zot si zot pou content. Santer la li lor 1 creature ki ‘awesome’ et ki apel Narwhals.

Tushal p touzour plaigner mem, parete cot li loraz zeclair ine afecter so connection internet. Li p demander ‘Anyone else connection sucking??’

Blebon li p touzour spam twitter…avec 1 ta tweets. mo demande moi si li pou commence tweet quand li al toilet si biento?

Carrot ti penser twitter ine vine terrain football aster…1 ta zouere football so nom li p lister…

Bon, mo coner mo pas p couvert tous bane blogs et tweets pou le moment, mais comprend moi, mo encore lor rodaz la, et sa blog la li encore 1 prozet pilote. Mo esperer mo gagne zot soutien, et bane signal positif (mo coner web la faire nou vine negatif mem, mais faire 1 zefort!).

ti ena problem connexion lor 1 parti rezo zoranz zordi

novembre 6, 2009 à 11:00 | Publié dans Biltin especial probleme | Un commentaire

Mo camarade Selven et mo mem nou connecxion fine couper vendredi soir… (sa mem peak timme cot nou bizin internet la plis sa). B aparament pas zis nou ki ti p souffert. Lor twitter, tushal ti p moV plaigner et li p exprime so la haine envers oranze. Li fine mem dir ki oranze pire ki nomad (1 insulte vraiment fort pou bane seki coner grade nomad kieter). Li pas ti tousel li si lor tweetosphere pou plaigner, ti ena oussi nou camarade carrot ki ti ensam. Carrot ine maru content connexion ine regagner, line publier linformassion la vit vit lor twitter.

Donc a linstant ki mo p ecrir sa post la, Internet back to normal parete…Esperons pas gagne encore problem dans weekend.

Negativiter dans lair

novembre 6, 2009 à 3:28 | Publié dans biltin info apres midi | 5 commentaires

Nou comence sa premier post style condenser-epicer la par seki Yashvin fine ecrir le 4 novam lor prix lessence baisser. Enfin, prix lessence la monter, dimoune faire tapaz, prix la baisser la si tapaz mem :S sa em ki apel moricien sa mo dir ou. b dapres post la, yashvin imper pesimistik. Li dir ki li pas logik prix la ine baisser (mo apel sa complaining moi…) apres li dir li pas cav complain…zizer zot em. En passant 1 ti messaz pou yashvin, mo coner pou bizi mem, b quand ou gagne ene ti letemps, netoye ou laliste blogs la, ena 2-3 ki ine fini change url ou deleted ladans.

Zot fine tender sa ‘branding’ missier souval (xavier) ti p cozer recemment la? ene plaizir em sa mo dir ou. Ena plusieurs blogers ki fine coz lor la. Laplipart dimoune p critik li, p penser ki li 1 gaspiyaz. ene de sa bane bloger la c sajid (en passant to nick sjdvda la bien difficil pou rapel, nick pas suposer facil rapel sa?).Sa garcon la, dans li pas trop ena lexperience et resource ki bane grand compagnies graphics ena, line design so prop version logo moris. Bane dimoune p dir li plis bon ki original la tou. B moisi mo pense sa,  pas coner kisanla ine design seki orizinal la :S . Mais ena 1 blogeuse ki sorti du lot, li, line decide pou critik bane critik la em. Li dir bizin arrete critik branding la, wadir nou bizin pez nene boir li cuma mekcine. Sa approche la, c par Aniisah

Lor twitter zordi apres midi, Bruno Lebon alias blebon (ou bienbon) p nek #ff tou seki follow li. 1 zourner li reste tweet mem. Si li pena nanrien pou dir, li veiller, coment 1 de bane dimoune ki li p follow tweet, li retweet zot tweet….Sa ki 1 dimoune amerdant par fois sa mo dir ou…Quand a moi, mo pane comprend mem ki veut dir #ff mais 1 lot twitter user, rubeina parete ine comprend, line mem remercier blebon akoz ine #ff li :S Par conte, rubeina fine anoncer ki li pas croir dans la sance, li dir « Luck is bullshit »….

Carrotmadman6, 1 lot dimoune ki tweet ti p faire reclame so nouvo project zordi ki apel Zixzine.com, mo pencore gagne letemps al geter ki project sa, mais si zot coner, partaz information la.

Pou sa biltin news la, mo croir ine asser ecrir. Mo esperer zot fine apprecier sa post la. Et com dabitube, zot bane comentaires li touzour la bienvenu aussi longtemps ki zot pas zourer.

alo lemonde!

novembre 5, 2009 à 6:07 | Publié dans Zeneral | Laisser un commentaire

Bienveni a tous bane lecteres lectrices moriciens. Sa blog la c future president le monde, Roushdat ki fine creer sa avec lintention pou li reste plis pres avec bane dimounes. Cuma ena 1 expression ki mo fine tender ‘nil n’est prophete dans so peuple…’ ene zafaire cumsa, b moi mo p essaye trape toro la par so corne, c a dir, mo commence par peuple moris la mem avant ki mo occupe peuple le monde en entier. Mais mo pena lintention vine prophete, zis president 🙂

De coter presidential blog http://roushdat.wordpress.com , sa li pou toujour exister pou bane presidential updates et aussi li pou toujour reste en anglais la plupart du temps pou mo reach out 1 maximum lecteres lectrices international.

Bon aster mo coz 1 tiguite lor blog webnewsmoris. Sa blog la dabord coment zot fine fini constater, bane posts la en creole et li pou touzour reste en creole mem. So but c pou encouraz moi reste updated lor seki bane moricien p cozer lor web. Ki li par blog, twitter, zournal, chat etc. Presque tous les zours, mo pou poster 1 ti condenser bane news ki mone lire lor bane blogs et sans oublier, mo pou azoute so bane zepices tousa. Contrairement a bane blogs ou site ki deza exister, ki simplement monitor nouvo posts lor blog automatikment, et ki p faire 1 travail formidab pou blogosphere moricien, lor webnewsmoris, mo ecrir moi mo version seki mo p lire. Donc mo pas pou capav ecrir lor tous blogs, tweets etc tous les zours. Mo pou essaye faire 1 selections de bane info ki mo penser interessant pou partazer et critiker. Par critiker, mo pas p al dir pou tire defaut zis, mais aussi pou flate bane seki meriter imper et encouraz zot tous pou vine pli bon!

Pou permete moi exprimer librement, mo sezi locasion pou anoncer ki nimporte ki zafaire ki ecrir lor sa blog la, mo decline responsabiliter et mo pas done zot garanti ki li vreer. C a zot de verifier information la si zot envi. Seki mo dir lor sa blog la, pas cav servi conte future president roushdat en okene cas.

Créez un site Web ou un blog gratuitement sur WordPress.com.
Entries et commentaires feeds.