Quand Morinn croir Top Gear c 1 Fim-X, MoodyBelle p gete foto-X et Yashvin p decouvert ki niaz cav couvert montage…

novembre 17, 2009 à 8:41 | Publié dans Biltin info asoir | 2 commentaires

Nuvel Blog:
17 Nov: Yashvin ine ressi trouve niaze p couvert 1 boute montagne dans portlouis…li dir bien rare sa. Mais bon, ki ena xtra ladans?

Jon Erickson ti al dans danbois pou enrezistrer bane zoizo kestrel zot crier. Line raconter couma line aller ek so 3 lit delo et so bane equipements. Quand line arrive cot nik zoizo la, line al checker si zoizo la la em oubien si ena dizef dans nik. Pas ti ena nanrien, mais lerla li senti wadir 1 zafaire p gete li…li virer, li trouve kestrel la deriere li. zoizo la franssi lor li pou rasse so lizier, mais maleheureusement, jon ine ressi saper. Line pass so letemps enrezistrer et li fine mem gagne locasion zouene zoizo la so copain. Line baptize zot Archie and Edith. Archie copain la, Edith c so copine. Ene zoli aventire en tou cas…

Oune deza manz ene salade Cornbeef melanzer ek poisson thon? Tapijo so boss so fam ti p raconte li couma line done instriktion so servante lakaz. Line dir servante la prepare salad cornbeef oubien thon. Quand boss p manzer, li demande fam la ki kaliter salad sa? fam la dir li beef. Boss dir p gagne gout thon. Fam la telephone servante enplas, li demande li ki line preparer. Servante dir li, line prepare 1 melanze de beef ek thon. Fam la demande li si line deza manz 1 melanz coumsa avant? Servante dir li non et ki li ti p trouve sa bizar quand fam la ti done instruction…

Sanjay p koz lor Air Mauritius ek so bane avions lor kozelidir. Li p dir ki mem si compagnie la so bane statistic p faire record (coter positif), sa pas v dir ki Air Mauritius p so management p ameliorer. Comme veritab raison, Sanjay dir ki Air Mauritius ine louer 1 so bane avion et p gagne cass lor la et pour consequence, sa p diminuer nombre place pou vine ou kit moris.

MoodyBelle souvent plaigner ek so mari, li dir li ki li senti li trop tousel mais li pas envi bane camarade. Nek 1 cou cumsa, li gagne envi coz ek 1 dimoune. Li dir laveil, li ti ena bane camarade ti vine cot li, zot ine blier amizer gramatin ziska tantot. Zot ine cuit , zouer et zot ine mem gete bane foto tifi touni et faire palab. So cousine ine telephone li, ine dir li ki line gagne 1 ti laguerre ek so mari. Cousine la fek gagne zenfant, donc so bane hormone pencore stabiliser…MoodyBelle in dir li vine pass 1 letemps cot li…mais aster line cumence regreter…li dir li bien egoiste, li envi passe bane bon letemps ek so mari tousel (li pas envi partaz so mari li…).

Nuvel Twitter:
carrot parete ena 1 ledent conte bane seki manze laviane . Mo pas comprend so rezonement ditou, li dir: tou bane carnivore lor twitter, zot pou content manz 1 dimoune? b kifer zot manz zanimo?
B president roushdat fine repone li, dans 1 msg addresser a bane vezetariens lor twitter : zot pou content manz bane kitsoz ki ena lavie? kifer so manz plante? kifer zot manz bane organisms ki tipti Cuma bane microbe tousa? P encore atane carrot so reaction lor la ziska lere…

Quand morinn ti fek cumence sortie ek Jevin, sak coup Jevin ti p dir li, li p guete Top Gear, morinn ti p penser fim pornografik sa. Quand fine demande li si c akoz sa mem ki line content Jevin plis, li dir non et dir ki li ti p nek evite poz question lor sa fim-x Top Gear la…

Tushal p moV moV plaigner…tellement li plaigner sa, lezot dimoune mem pou commence plaigner akoz li trop plaigner. Pas facil ditou, li reste dir oranz fail des milliers de fois. Franc tou, sa p vine xtra boring aster tushal. Dans place to plaigner lor twitter, al call hotline, ou plis bon to al faire 1 lagreve lafaim devant batiment telecom. Tushal-> #FAIL !

Publicités

ene vendredi 13 ki nepli ena sa lambiance longtemps la

novembre 13, 2009 à 11:33 | Publié dans Biltin info asoir | 13 commentaires

zordi vendredi 13…pres pou al fini mem la. Mo ti p atane pou gagne bane blog posts ki vraiment faire pere mais bon, moriciens parete nepli pere vendredi 13 aster. Et bane blogguere blogueuse, plis moins encore.  Sinon coter sa blog la mo p gagne bane bon encourazement mais malheureusement li p vine imper difficil pou poster news tous les zours, li prend a peu pres 2 heres temps minimum pou lire et ecrir…Donc capav mo pou bizin diminuer frequence et poster 2 fois oubien 1 fois par semaine.

Nuvel Blog:

Le 12 Novam 2006, Morinn ti poster so premier lentrer blog ki ti lor Cheerleading.  Zot coner kieter sa non? Sa em bane tifi ki crier pou encouraz bane garcon dans bane match.B morinn ek so group zot ti fabrik zot prop kitsoz ek lacord rafia, zot ti met bane stocking footballere. Bon mo souhaite Morinn so blog 1 bon naniversaire de la part mo mem et tou nou bane lecteres lectrices ici.

Aniisah ine plein ek so bane linz, so bane pantalon jeans, churidaar tousa. 1 bon parti line partazer, 2-3 seki li content line garder. Tifi la p envi met zip aster. Li dir zip pou faire li parete plis feminin ek long talon.Li dir li gagne 1 bon sensation pou sanz larmoir! 1 anze en beton! En fait avant li ti 1 tifi, quand line mort line vine anze, mais en beton et en form 1 stati. C 1 santer ou 1 poem par Martina McBride ki Aniisah ine meter lor so blog. Martina la mo croir pena ‘valere humain’ sa akoz li ecrir santer lor la mort dimoune :S hehe, seki comprend comprend, seki pas comprend, pas comprend ditou 😉 Aniisah ti p coz lor bane zenfant ki abizer…mem par zot parents ki bate zot, tortir zot et mem touye zot. Line prend 1 lexemp ki fine passer dans moris recemment acot 1 papa fine touye so tibaba akoz piti la ti p plorer bocou.

Domennie ki considere li mem cuma 1 devot de la mode p faire reclame bane nuvo model savat talon et linz ki pou gagne gagne bane magazin H & M (pas moris sa mo croir…). Dans 1 post avant, li ti p faire modelling, met zot zoli linz, mais seki ine attire mo lattention plis dans foto la, par derriere li parete ti fek met marb dans 1 lasam, bane marb la zot zoin pas ti encore netoyer, ti encore ena sa cima zoin la.

Kozelidir p koz lor savings rate dans moris. Li dir ki minis finance ti p plaigner ki rate la ti diminier depi 26% ine vine 24.6%. Sa cou la aster sa ine vine 12% et minis la pas p dir nanrien. Kozelidir p penser cumsa ine cav arriver et li p demander seki kikene coner, dir li.

Alo Hassen… Karishmaaaaaa! Biento pou tend sa nouvo zenerik la+ pou trouve zot tou lor lecran! MetroBoy p dir ki Hassen Rojoa ek Karishma Beeharee p travail ensam lor 1 nuvo prozet ki apel ‘La Chaine Mauricienne’…pas facil sa, si li ti vraiment pou moris, zot ti ava met li en creol mem: « Sene bane moriciens! » (mo bizin met 1 copyright lor sa nom la tention Hassen cokin la?). Enfait prozet la c 1 sene television ki pou lor Web. Ziska lere pane tend tapaz dans reclame tousa lor la. Parete ki Hassen so bane prozet avant pane trop gagne suxser. B aster line decipe pou evite vende lapo lours avant touye li… touzour line aprane kitsoz par lexperience…

Jeudi 12 Novam, Angele so mood pas ti trop bon…pas coner kifer (deviner?)…Et li dir akoz ti p faire chaud et himid, sa ine plis gate mood la encore. lor la aircon pas ti p travail…moV soye sa…Donc line passe laplipart so letemps lazourner faire palab avec so bane camarad travail, zouer ti sera pendi et aprane prononce bane mot difficil et zot signification…. Paye li pou faire tousala? :S Li bien content jeudi ine fini et weekend p coster.

Yashvin (BA: Blog Authority) dir nou ki li bien aprecier bane comediens francais. Li gete sa lor bane emission cuma pli grand cabaret dans le monde, bane zetoiles ki riyer lor mbc. Li dir li prefere bane francais akoz li pli comprend et pli facil pou li rente dans zot lapeau. 1 revelation ki line faire: li prefere bane fim et emission francais ki anglais. Li pas trop claire si li p rode dir fim par bane francais ou fim kine tradire en francais…bien different sa. Esperon li amene 1 ti eclairsissment lor la.

AzRa ena pou move out…li pas p dir ki coter selma. Li dir li pas envi aller, mais li bizin aller mais li pas envi aller…Fouf ki zess, al 1 fois si ou bizin aller :p Li pencore cumence faire so packing, si zot cav aide  li, aide li faire packing la 1 fois, li cav aller lerla.

Rabin p dir li bizin nou aide. Line al guete so camarade consiltante pou consilter so blog et faire 1 review. Aster li p  faire 1 survey ek imper question simple pou gagne feedback depi so bane lectere. Parete li p prend blogging la moV seryer hein…Cav dans le fitir, ena bloggere moricien pou cumence paye consiltant tou!

Sun ine modifier 1 vieux video clip lor hitler ek bane nazi, line azoute bane sou-tit ki ena lien avec so bane camarade ki dans class Computer Science and Engineering (CSE) 2eme lanner. Pas sa comik la selment…ena bocou version sa clip la lor youtube, zot cav rode roder. 1 sel personaz mone al reconete dans video la, ena 1 madame p plorer, 1 lot dir li pas plorer Tushal….

Ashesh p rode 1 acheter 1 Macbook Pro. Li p rode bane ti conseil cot li cav al acheter sa. B Mac la 1 pomme mem sa non? Dans bazar portlouis pas p gagne bon pommes la? Line met 1 video youtube ki dedicasser a windows 7 ek santer ‘it’s too late’….trop tard windows 😦

Soz (mo pane trouve page cot ena dimoune la so nom) so camarad ine done li 1 link pou 1 siteweb summitglobal.com . Seki interessant c ki logo sitweb la bien ressembler sa lettre M dans logo moris ene plaizir ki xavier fine paye 31 millions la…1 ti flip horizontal et 2-3 ti resize….

Nuvel Twitter:
Camion salter pas p ramass saltner cot morinn depi 3 semaines…(surement zot ine penser morinn pou rode 1 fasson pou recycler tou so salter)

Met yoplait lor gato dans place disik, 1 solution pou laguerre contre diabete ki morinn envi essayer.

1 zoli tifi ti p assiz lor mem sofa ki tushal zordi dans bis. Tifi la al uom mem mais tushal pane gagne couraz coz ek li…line prefere tweet lor li plito

Et lor la, line gagne aide de so camarade carrot ki fine challenge li pou pas coz ek tifi la , lerla li pou 1 vrai geek (surement carrot em ti p interesser sa, donc li empeche sanla bate lacol…) et tushal ine trempe dans lasauce  carrot…

De nouvo sa samdi la, Tushal ine al rode tifi la lor facebook line add li. Mais li p dementi ki li envi sorti ek li, li dir li nek envi faire camarade…1 sipere lenvi sa man!

Yashvin ek morinn pas peigne CV !

novembre 10, 2009 à 11:15 | Publié dans Biltin info asoir | 63 commentaires

Nou commence sa post la avec bane nuvel sok zordi soir. Cuma zot fine lire dans gro tit, missier Yashvin (blog authority la, zot rapel) et Morinn peigne zot CV 1 fois par mois! Lor twitter Morinn ine confirmer zordi, li dir sa ti bien horrib quand line peigne sa zordi apres 1 mois. yashvin si ine azoute so boute, li dir zis coifere ki peigne so cv, 1 fois par mois. ena 2 zafaires ki nou bizin remarker ladans: dabord, morinn et yashvin, sa son ‘innnn’ la present dans tous les deux noms. Par sa mo dedire ki cav pravin si pas peigne cv. deuxieme zafaire…yashvin li imper chauve chauve mem li….li p reussi tini so cv et li p gagne al couper tou! surement pou cv la pas tomber em ki li pas peigner!

Nuvel Blogs:

Lot info lor yashvin so blog, li p montrer nou comier lessence ou gaz ou mazoute li briler par zour ziss pou li al aster so dipain. Pas facil mo dir ou…mo ti penser dans triolet (li reste triolet em non?) gagne bucou faciliter…mo pas ti a croir bizin voyaz autant loin zis pou gagne dipain. Faire sagrin sa mo dir ou…

Tushal p plaigner ki so voisin ine met camera et sa p affecter so privacy. Hahahaha, faire gagne riyer mem sa do…cumsa ou private la? Pas fini, li dir so papa pou al met complainte la polis akoz voizin la so camera…B voizin la pane install camera la dans ou lacour liiii! si ou pas envi li trouver, couvert partou cot ou. Sa cas la li imper cuma google so street view, ena dimoune dir p envahir zot privacy…Mais bon, mo pas croir ena kit la loi ki pou cav servi conte sa voizin la hein…ou bizin content p filmer ou tushal, ou p vine actere…tele realiter zot dir sa 😀

kissmywords/attitude ti p gagne plein zordi gramatin. Line lire lire imper blogs seki lor so la liss, et line faire 1 ti test online pou gete so personaliter bloguese.

UOM Comm-studies p anoncer ki p gagne travail cuma apprenti zournaliss cot zournal lematinal. Bane seki interesser, check li 1 cou. Pou prend zot cuma apprenti reportere

Racyn ki aparament travail radio one, li p dir ki so emission ine sanz lere. P pass sa dans lindi sizere a setere asoir et fine sanz so nom, ine met li  »face a face’. Li oussi faire 1 editorial ki passer dans mardi gramatin setere edmi.

1 ti nuvel triste, Angele ine al trouve foto so papa kine fini mort zordi dans so mama so tiroir…(kisanla ine dir ou al fouille dans ou mama so tiroir, malelV !) Bon couraz angele, nou tou ena pou mort mem, zordi dimin, nou tou pou pass dans mem simin. (eh cav ecrir 1 poem ou mem 1 sega pareil cuma simin la limir: zordi dimin, nou tou pou pass dans mem simin!)

Nuvel Twitter:

Blebon p gete 1 zoueuse football et li dir li folle. Li oussi dir ki valayden fine dir pmsd cominal.

Carrot p dir dans bis bane dimoune p raconter cuma lapolis ine maye volere…tellement lapolice rare maye volere sa… (et pas dir ki pena volere! ena! pas dir pena la polis, ena!)

Tushal p annonce fitire mariaz de rikesh ek chaya et li p rode so 7 cari.

Et touzour, carrot ek tushal p touzour plaigne zot connection zoranz…mo dimane moi dans ki trou zot rester sa 2 la :S

 

Aktialiter bane zafaires kine passer lindi ek dans weekend

novembre 10, 2009 à 12:05 | Publié dans Biltin info asoir | 5 commentaires

webnewsmoris fine gagne  bane commentaires bien encourageant de la part bane lecteres et lectrices. Ena p dir c 1 lider faire palab, ena dir c 1 bon lider et mo trouve 1 ki bizin cite li, morisdotus repone moi lor twitter, li dir ‘@roushdat to blog la mari pas ti ena role tone fer sa.. film ene tabac.. download ene film to getter plito’. Bon mo comprend ki langaz creole la pencore standardiz officiellement, mais ena bane zafaire nou cav prend compte com par exemple ‘film’ nou cav dir fim 1 tabac dans place film non? li imper plus claire. Sinon mo tenir a remercier zot pou zot bane commententaire.

Nuvel blog:

Dabord, 1 grand remerciement a nou camrade Fadil ki fine faire reklam pou sa blog webnewsmoris la, line met 1 ti dessin tou. Apres dans so dernier post, Fadil pas coner ki clip 1 missier apel phil line meter…line faire 2-3 screenshots tou. Parete li bien apprecier sa missier phil la!

Ency so blog ki mo fine lire pou premier fois zordi, (enfin mone lire zis dernier post la) ine raconte 1 zoli reve. Line rever ki line reve 1 tifi ki fine fini mort. Parete ki li ti lire cuma tifi la p mort lor facebook. B lerla line rente en communication ek tifi la asoir. Li pane ki vitess connection ti ena, mais aparament zimaz ek son ti p passer bien, li pane bizin buffer nanrien. Tifi la ine dir li ki c tifi la mem so fote ki line mort. Sanla ine essaye embete li, pas coner si tifi mort la ine manz boule la selma. Apres nou aprane ki Ency pas croir dans bondie, li pas pou priyer pou tifi kine mort la.Esperon tifi la pas encolere…

Lor Pocket PC Mauritius p tend dir ki iphone ek android partou et ki mikrosof p reste par derriere dans sa lecourse la. Donc gete bien avant zot acheter telephone, ki OS ena lor la!

Joseph p celebrer laniversaire mirail berlin ti tomber. mo pas coner cumsa sa ena 1 lien avec 2 mots « Glasnost & Perestroïka » ki Joseph p dir laniversaire la p faire li penser. Et oussi li ena bucu admiration pou Mikhail Gorbachev, li tire sapo ek li tou!

Eski langaz creol c 1 langaz sovaz sa? dir moi zot mem 1 cou? et dir caroline. Pas al encolere ek li aster, pas li kine dir creole langaz sovaz, mais so prof chimi. Caroline ti p gagne problem dans so travail akoz li coz francais et so bane collegues coz creol. Nou cav imazine nou, sirement banla ti p dir ‘ala li declarer sa fam la, trop francoise li!’ En fait so mama kine montrer li francais, so papa coz creol mem. B finalement caroline li p ressi selecter dimoune avec ki li cav coz creol et ek ki li coz francais. Moi mo conseil li al aprane sinois plito…
Touzour coter langaz creol, Joe Wilkinson p faire so bess  pou aprane coz creol. Pou le moment li fine ressi aprane 2-3 fraz, parmi pli import: ‘Ou gagne soh?’. Li p oussi aprane coz francais. Joe parete 1 prof anglais et li dir akoz sa em so francais p vine pire. Li p aprane francais quand li gete match football ek commentatere ki coz francais.Bon apres line faire 1 longue analyse langaz creol, kifer li 1 bon langaz etc… (trop longue sa… fouf, mo pane lire moi, al lire si zot envi)

Nuvel twitter:

1 moV soye p bate lor carrot ek tushal sa bane derniers zours la…so bane tweets nek p ena #Fail mem. Ti moment, pena courant, internet, mbc tou kaliter fail! Btw, tushal fine dir ki li p al uni zordi,li ena 1 class programming 3 to 5pm. Latest news, Tushal malade. pas coner ki line gagner selma :S sirement akoz so connection internet pas trop bon sa…

Mo ti koner sa…blebon pas dimoune! sa em li reste tweet cumsa, cav li 1 zoizo twitter! zordi li dir ‘i hate humans’. prend compte, si zot trouve li par la, coner ki li pas content zot ditou!

bane p-simiss mem lor sa web moris la!

novembre 8, 2009 à 9:11 | Publié dans Biltin info asoir | 6 commentaires

Mo pas comprend kifer dimoune reste plaigner mem lor sa Web la….Si zot pas plaigner, zot tire defaut ou coz negatif. Frachment, bizin azoute 1 prefix avec web: negatif-web.

Nuvel lor bane blogs

Lor Kozelidir p dir nou kozer ki navin ramgoolam fine gagne so blog mais pas sipozer 1 blog sa. officielment c parti travaillist so site web. mais site la rempli ek papa piti zot bane zistoire. Enfin…papa de la nation, fiss de la nation…ti zenfant de la nation la pas coner coter selma…

Touzour, yashvin, aussi connue par certain com ‘blog-authority’ oubien ‘1 grand blogere moricien’ li p dir li confuse lor nombre avocats ki missier valayden ti amener dans caserne avec li. Screenshots a lapui, li fine monter cuma bane zournalist p faire yoyo ek nombre la. Pas bizin blier, yashvin li pessimist mem li, parete li p anonce la fin reigne de valayden avec so post title ‘The last supper of Rama V’.

‘furious is back’ + 1 foto 1 missier parete encolere. Mo pas cone li, donc pas p trop comprend. mone trouve sa lor fadil so blog.

1 ti nouvel imper rassi: Morinn fine decouvert le 5 novam 2009 ki lili 1 zafaire ki bon. Li dir ‘bed ain’t bad’. Mais bon vo mieux tard ki zamais hein…Li ti oussi raconter ki li p participe dans organisation 1 evenement dans 1 club a liniversiter moris. C bien morinn, continuer cumsa em.

Zordi ti ena kermess fonction piblik dans moris mais mo pane gagne lire okene blog post lor la. Persone pane aller ki? Activiter ki mo preferer dans sa bane kermess la c zouer lapin…

Nuvel lor twitter:

Zot future president Roushdat, c a dir mo mem, ine partaz 1 ti santer youtube ki li bien aprecier et li penser zot si zot pou content. Santer la li lor 1 creature ki ‘awesome’ et ki apel Narwhals.

Tushal p touzour plaigner mem, parete cot li loraz zeclair ine afecter so connection internet. Li p demander ‘Anyone else connection sucking??’

Blebon li p touzour spam twitter…avec 1 ta tweets. mo demande moi si li pou commence tweet quand li al toilet si biento?

Carrot ti penser twitter ine vine terrain football aster…1 ta zouere football so nom li p lister…

Bon, mo coner mo pas p couvert tous bane blogs et tweets pou le moment, mais comprend moi, mo encore lor rodaz la, et sa blog la li encore 1 prozet pilote. Mo esperer mo gagne zot soutien, et bane signal positif (mo coner web la faire nou vine negatif mem, mais faire 1 zefort!).

Propulsé par WordPress.com.
Entries et commentaires feeds.